VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

PRESSMEDDELANDE: VGR startar nu införandet av vårdens nya IT-stöd

Västra Götalandsregionen (VGR) har nu signerat kontrakt om ett nytt IT-stöd för hälso- och sjukvården med Cerner Sverige AB. Detta efter att förvaltningsrätten avslagit överprövningen.

- Vi är tacksamma för förvaltningsrättens mycket snabba hantering av överprövningen, kommenterar regiondirektör Ann-Sofi Lodin. Jag ser det som ett gott betyg för hur vi skött vår upphandling.

- Det känns mycket bra att kontraktet nu är undertecknat, säger programägare Ragnar Lindblad. Men det innebär egentligen bara startskottet för nästa viktiga fas. Nu kan vi med full kraft dra igång införandet av den gemensamma vårdinformationsmiljön, som ska underlätta för såväl medarbetare som invånare och patienter.

- Nu börjar det stora arbetet för att se över våra arbetssätt för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och se till att anpassa Cerners system Millennium till våra förhållanden i Västra Götaland, säger Thomas Jungbeck, direktör för VästKom, som har koordinerat kommunernas medverkan i upphandlingen. Detta kommer vi göra tillsammans med VGR, vilket ger oss unika möjligheter att skapa den gemensamma vårdinformationsmiljön som krävs för en sammanhållen vårdkedja med våra gemensamma invånare i fokus.

Fakta:

  • VGR har upphandlat ett nytt kärnsystem som ska ersätta en rad av vårdens nuvarande IT-system och bidra till att skapa en ny, modern och gemensam vårdinformationsmiljö som ska göra det enklare för alla aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka.
  • Den 25 september fattade regionstyrelsen tilldelningsbeslut som innebär att VGR väljer Cerner Sverige AB som leverantör av kärnsystemet Millennium.


Kontaktpersoner:

Ann-Sofie Lodin

Regiondirektör, VGR

070-632 11 65

Ragnar Lindblad

Programägare Framtidens vårdinformationsmiljö, VGR

070-484 46 09

Thomas Jungbeck

Direktör, VästKom

072-707 45 50

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad