VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Pilotkommuner sökes till DELA DIGITALT

Just nu pågår ett nationellt projekt där Johan Kjernald (eSamordnare på GR) är delansvarig för att ta fram en digital samverkansplattform tillsammans med SKL. Samverkansplattformen heter DELA DIGITALT och kommer att lanseras till hösten.

Syftet med plattformen är att kommuner ska kunna dela med sig av erfarenheter, projekt och aktiviteter för att på så sätt lättare hitta någon att samverka med, eller bara för att få svar på ett problem som "någon annan" haft.

För att på bästa sätt bygga ett verktyg som möter kommunernas behov söker vi därför kommuner som vill medverka och bidra till att detta blir så bra som möjligt.

Den medverkan, och det stöd som efterfrågas kan delas in i tre faser:

FAS 1 (JUNI)- Återkoppling om funktion och användbarhet utifrån skisser och prototyp
Tidsåtgång: ca 1 timma / grupp á 4-5 personer

FAS 2 (SEPT) - BETA-testning
Tidsåtgång: ca 2-4 timmar / grupp á 4-5 personer

FAS 3 (SEPT-OKT) - Inmatning av kommunens projekt och aktiviteter för att skapa volym vid lansering.
Tidsåtgång: ca 4 timmar

Vill ni vara med i en eller flera faser?
För mer information och intresseanmälan kontakta:

Johan Kjernald
0733-615685
johan.kjernald@grkom.se

 

Var med från början och hjälp till att bygga ett verktyg som effektiviserar utvecklingen inom offentlig sektor i Sverige genom att DELA DIGITALT!

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad