VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ny webbutbildning i e-Hälsa och välfärdsteknologi

Den 1 september lanserar Socialstyrelsen en ny webbutbildning i e-Hälsa och välfärdsteknologi.

Utbildningen ska ge dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknologi är på en övergripande nivå.

Du får även kunskap om vilken nytta det leder till i verksamheterna samt vilka aktörer på nationell nivå som ansvarar för vad.

Information om utbildningen hittar du här: Webbutbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten Länk till annan webbplats..

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad