VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Nytt startdatum för IT-tjänsten SAMSA blir den 6 december

Införandet av den webbaserade IT-tjänsten SAMSA skjuts upp en vecka, beräknat startdatum för samtliga användare blir den 6 december 2016.

Under cirka tre veckor i oktober kördes en pilotdrift av SAMSA-tjänsten i
Fyrbodal. Syftet var att följa hela processen i verklig drift samt upptäcka
eventuella problem. Piloten har fungerat bra och IT-tjänsten har korrigerats
efter att brister identifierats, men visst arbete kvarstår. Bland annat behöver
tekniska lösningar testas och verifieras lokalt.

SVPL styrgrupp beslutade därför i mitten av november att skjuta fram
breddinförandet av SAMSA en vecka, från den 29 november till den 6 december
2016.

Inför breddinförandet

Inför breddinförandet av SAMSA den 6 december är det av största vikt att ni
som arbetar med samordnad vårdplanering går de utbildningar som erbjuds.

För er som är teknikansvariga är det också av största vikt att ta del av Införandehandbokens bilaga 2, Rekommendationer teknisk
lösning, som bland annat beskriver minimikrav på konfiguration av hårdvara. Även den finns på webbsidan. Ansvariga tekniker behöver säkerställa att de lokala miljöerna överensstämmer med de rekommendationer som ställs på systemet i ovan nämnda bilaga. De privata vårdcentralernas och rehab samt
kommunernas tekniker behöver återkoppla till projektet för att säkra starten av
SAMSA. Kontakt tas med Christer Wik, christer.wik@vgregion.se.

Inloggning i SAMSA

Nuvarande användare i KLARA SVPL kommer kunna logga in i SAMSA precis som idag, det vill säga aktiva användare finns registrerade i SAMSA med sina
respektive roller. Inloggning till SAMSA kommer dock enbart ske via SITHS-kort
och dagens lösning med tillfällig inloggning via användarnamn och lösenord finns inte för SAMSA.

Påbörjade ärenden förs över

Inför startdagen den 6 december ska så många ärenden som är möjligt avslutas
i KLARA SVPL. Påbörjade ärenden i KLARA SVPL kommer föras över till SAMSA, men det är inte möjligt att fortsätta på ett påbörjat meddelande inom ett
ärende.

Större delen av den information som är lagrad sedan tidigare kommer finnas
tillgänglig i SAMSA, men inte allt, till exempel kommer förberedd vårdbegäran
inte finnas med.

Efter breddinförandet

SAMSA är en helt ny IT-tjänst som kräver en inkörningsperiod då det även
kommer göras justeringar av tjänsten. Under de två första veckorna kommer det
att finnas en förstärkt supportfunktion, aktuell information om denna finns på
webbsidan för SAMSA vid start. Användarna följer de rutiner som gäller i
respektive delregionalt område. Under 2017 kommer SAMSA att vidareutvecklas, följ även detta arbete via webbsidan.

 

TIDPLAN INFÖRANDE AV SAMSA 2016
Tidslinje för införandet av nya webbaserade IT-tjänsten SAMSA

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad