VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ny samverkansportal lanserad av SKL -  DelaDigitalt.se

Genom Dela Digitalt kan 290 kommuner, 21 landsting/regioner och över 330 statliga myndigheter både samverka för att realisera gemensamma initiativ och dela med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

Förra veckan lanserade Sveriges kommuner och landsting, SKL, i samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, samverkansportalen Dela Digitalt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tanken med Dela Digitalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är att vara en mötesplats för att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt. Det blir lättare att dela med sig, hitta vad andra gjort, få vetskap om vilka initiativ som pågår och som går att delta i samt fråga andra om att engagera sig i det egna initiativet. Genom att mötas så här kan offentlig sektor både snabba på, öka kvalitet och effektivisera verksamhetsutvecklingen – smartare helt enkelt!

Alla som arbetar inom offentlig sektor har tillgång till sajten genom sin mejladress.

Med hjälp av Dela Digitalt kan vi tillsammans skapa en arena för samverkan. Detta bygger på att alla är med och bidrar och både delar och tar del av varandras kunskaper, erfarenheter och initiativ. Och av det vi hittills hört är detta efterlängtat, säger projektledaren Johan Kjernald, från Göteborgsregionens kommunalförbund.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad