VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Några platser kvar till seminariet om  SKLs självvärderings- och klassificeringsverktyg.

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om olika nationella självvärderings- och klassificeringsverktyg. Syfte med dagen är att ge information och kunskap samt beskriva nyttan med att använda SKLs verktyg. Under dagen får du även erfarenheter från andra kommuners arbete. 

  • eBlomlådan - Självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT
  • LIKA för skola och förskola  - it-tempen för skola och förskola
  • LIKA för socialtjänsten - it-tempen för socialtjänsten
  • KLASSA - Informationsklassning

Anmäl dig till den 27 september i Göteborglänk till annan webbplats

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084