VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Möte för larmansvariga och larmsamordnare i VG

Du som dagligen arbetar som larmansvarig/larmsamordnare och är utsedd som ansvarig för trygghetslarm och tillhörande tjänster i din kommun är varmt välkommen att delta på detta möte för ”Larmansvariga”.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad