VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Missa inte två intressanta seminarier

Erfarenhetsdag kring e-samhället, "Så här kom vi igång med e-förvaltning" den 28 april och utbildning i Praktisk processutveckling och genomgång av tre  processverktyg den 19 maj.

Så här kom vi igång med e-förvaltning

Flera kommuner står i startgroparna för att ta nästa steg mot en mer digitaliserad verksamhet. Ta chansen att lyssna till några kommuners erfarenheter, framgångsrika satsningar men också utmaningar i arbetet med att möta och utveckla e-samhället.

Praktisk processutveckling

Många kommuner arbetar med processer i syfte att utveckla en effektiv förvaltning och öka kvalitet i de tjänster som tillhandahålls gentemot privatpersoner och företag. Flöden fram till en nöjd mottagare går ofta tvärs över ansvars-, funktions och organisationsgränser.

Båda dagarna är kostnadfria.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad