VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Lyckad smygstart av systemkartan.se

Systemkartan.se är ett verktyg för att kartlägga och jämföra IT-system i kommunerna i syfte att underlätta samverkan inom upphandling, utveckling, integration och erfarenhetsutbyte.

Över 35 kommuner i regionen har nu börjat mata in system i systemkartan.se. Ytterligare drygt 30 kommuner utanför regionen har också påbörjat inmatningen. Det är riktigt kul att se så många kommuner som bidrar till att vi gemensamt skapar bättre förutsättningar för samverkan

Informationssäkerhet

I takt med att många kommuner börjat använda verktyget uppstår det också frågor om användning, spridning och informmationssäkerhet. När det gäller informationssäkerheten så är det en fråga som hanterats på ett flertal olika sätt. Nedan presenteras en lista på rutiner och åtgärder som vidtagits för att detta ska bli ett verktyg som känns tryggt att använda för ökad samverkan.

Först tre grundläggande principer:

 • Information om vilka system en kommun har klassas som en allmän handling
 • Vilka system man vill lägga upp är helt frivilligt.
 • Förutom systemnamnet är all ytterligare information om systemet frivilligt.

Rutiner och åtgärder:

 • Nyhet! Varje ny användare i organisation som vill använda verktyget måste godkännas av kommunadministratör.
 • Åtkomst är begränsad till anställda inom kommun, region och myndighet.
 • Inloggning sker med mailadress som autentiseras via mailbekräftelse.
 • Webbplatsen driftas av Västkom som inte har utlämningsansvar.
 • System som anses känsliga utifrån samhällskritiska funktioner upplyses användaren om att inte lägga upp.
 • Om detta ändå sker görs en granskning av alla nya system och tas bort om de uppfyller detta (har redan tagit bort några…).
 • Vi har exportfunktion endast utifrån den egna kommunen.
 • Den som vill ha ut information om vilka system en kommun har måste fortfarande göra detta hos kommunen som utför prövning i varje fall.
 • En informationsklassning har genomförts tillsammans med informationssäkerhetsexpert på SKL. Bedömningen utifrån detta är att informationen är på en övergripande och rudimentär nivå.

Önskar ni veta mer om verktyget eller vill få mer material kring arbetet med informationssäkerhet är ni välkomna att kontakta mig.

Vänliga hälsningar

Johan Kjernald

johan.kjernald@goteborgsregionen.se

0733-615685

systemkartekartcan

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad