VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Konferens "Digitalisering i människans tjänst"

Den 12 september arrangerar det regionala digitaliseringsrådet sin årliga aktivitet ”Digitalisering i människans tjänst”. Programmet har detta år det underliggande temat ledarskap i en digitaliserad värld!

Dagen kommer att vara ett avstamp för dig som ledare i att finna inspiration och få erfarenheter, så att du kan ta dig an de möjligheter och utmaningar som finns i en mer digitaliserad värld. Att använda digitalisering optimalt kräver verksamhetsutveckling och nya arbetssätt.
Denna dagen får du hjälp på vägen.

När, Var & Hur

Var: Hörsalen, VGR:s nya Regionens hus, Göteborg.

När: Torsdag den 12 september 2019 08:45 - 16:00

Kostnad: Kostnadsfritt

Medverkande

  • regionutvecklingsnämndens ordförande Kristina Jonäng
  • Regionutvecklingsdirektör Helena Lundberg Nilsson
  • Västkoms nya direktör Anne-Charlotte Järnström
  • Regeringens utredare om digitalisering och demokrati Carl Heath
  • den nya digitaliseringsmyndigheten DIGG;
  • Tillväxtverket
  • mfl...

Valbara spår

  • Ledarskapets utmanande roll i förändringsledning
  • Västsvenska möjligheter och utmaningar inom digitalisering
  • Näringslivet och offentlig sektor som utvecklingsaktörer i samverkan

 

Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad