VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

KLARA SVPL ersätts av webbaserade IT-tjänsten SAMSA

I december 2015 tecknades avtal med leverantören Cerner och därmed är införandet av det nya webbaserade IT-stödet SAMSA igång.

Just nu pågår införandeprojektet. Läs mer i nyhetsbrevet Pdf, 440 kB. om vad som händer just nu och vad som kommer ske framåt under 2016.

 

Tidplan för införande av IT-stöd Samsa

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad