VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kjell Thune projektledare för välfärdsteknik

Nu startar förstudien som ska  utreda hur drift och förvaltning av välfärdsteknik kan organiseras. Kjell Thuné heter projektledaren som ska leda förstudien som ska vara klar i maj 2017.

eSamordnarna har tillsammans med Göteborgs stad arbetat fram ett underlag till beslut om att en förstudie ska genomföras. Bakgrunden är bland annat den utredning som gjordes i Skaraborg 2015 samt erfarenheter från olika e-hälsoprojekt i länet, inte minst arbetet kring digitala trygghetslarm. I augusti beslutade den Strategiska styrgruppen för samordnad IT-utveckling i VG (SSVIT) om att en förstudie skulle genomföras. Under hösten har rekryteringen pågått och den 9 januari så startade förstudien i samband med att Kjell började sitt uppdrag.

En särskild websida är publicerad där alla kan följa arbetet. Är du särskilt intresserad? Anmäl ditt intresse direkt till Kjell, se kontaktuppgifter till höger. En arbetsgrupp och referensgrupp är under framtagande.

Webbsida Gemensam drift/förvaltning av välfärdsteknik


Presentation av Kjell Thuné

Kjell kommer senast från Myndigheten för delaktighet där han arbetade som teknisk specialist och utredare. Arbetsuppgifter var från att vara teknisk specialist i standardiseringsfrågor nationellt och på Europanivå. Till support och bollplank för Sveriges alla kommuner vid olika problemställningar som funktionsproblem eller upphandlingar av välfärdsteknik.
Före det jobbade Kjell som teknisk specialist på Östersunds Kommun med arbetsuppgift som att installera trygghetslarm, nyckelfri hemtjänst, utbilda och ansvara för upphandling av trygghetslarm till SÄBO.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad