VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kartläggning av bas- och verksamhetssystem

En kartläggning av kommuners bas- och verksamhetssystem har genomförts i Västra Götaland. Kartläggningen ger kommunerna en unik möjliget att jämföra och få en överblick över vilka olika system som används.

Intentionen med kartläggningen har varit att identifiera likheter mellan kommuner. Genom att få en samlad bild kan kommuner enklare samverka inför behov av utveckling, upphandling, integration mm utifrån det egna behovet.

Svarsfrekvensen har varit hög, 45 av regionens 49 kommuner har deltagit. Materialet är tillgängligt för samtliga kommuner i Västra götaland via vastkom.se/kartläggning. Inloggning krävs och har skickats ut till samtliga kommuner som deltagit.

Verktyget ger möjlighet för kommunerna att enkelt göra urval och snabbt få en bild över vilka verksamhetssystem som används.

Läs mer om kartläggningen

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad