VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Jämför funktionalitet och kostnader för införande av SSBTEK

Västkom har genomfört en jämförelse av funktionalitet och kostnader för kommuner att införa och använda SSBTEK - SammanSatt Bastjänst för EKonomiskt bistånd. En elektronisk tjänst framtagen för att stödja handläggningen av ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Ett mål med SSBTEK var att bygga en tjänst som möjliggör för kommunen att via sitt verksamhetssystem elektroniskt inhämta information från flera myndigheter samt a-kassorna. Tjänsten SSBTEK som tekniskt förvaltas av Försäkringskassan driftsattes i maj 2014.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad