VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Inspiration och leverantörsdag om e-tjänsteplattformar

Tisdagen den 26 september har du möjlighet att möta både leverantörer av e-tjänsteplattformar och kommuner som användare som delar med sig av sina erfarenheter.

I kontakten med kommuninvånare är e-tjänster en viktig kanal för att förenkla vardagen för människor. Det är också viktigt för det interna arbetet i kommunen för att skapa förutsättningar för en effektiv förvaltning.

På GR (Göteborgsregionen) har man under 2017 påbörjat ett arbete för att öka samverkan kopplat till e-tjänsteplattform. Ett flertal kommuner deltar i arbetet för att man på ett bättre sätt ska kunna utbyta erfarenheter och samverka kring e-tjänsteutveckling. Som en del i detta arbete har vi nu bjudit in två leverantörer som visar upp sin plattform för e-tjänster. Vi kommer också att få inspiration från andra kommungrupperingar i landet hur de jobbar i samverkan med e-tjänster.

Välkomna!

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad