VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Information från eArkiv-dagen

Den 3 Juni genomfördes en utbildningsdag med eArkiv som huvudämne. Intresset för eArkiv var mycket stort och samlade över 100 deltagare.

Vi vill rikta ett stort tack till våra talare som delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Vi är övertygade om att de bidrog till inspiration och idéer till oss som lyssnade.

Mer info och presentationer hittar du här

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad