VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hur påverkar EUs nya dataskyddsförordning kommunerna?

Västkom har satt fokus på EUs nya dataskyddsförordning och genomför därför tre utbildningar för att höja förståelsen och kompetensen för hur detta kommer att påverka kommunerna.

En övergripande utbildning genomfördes i juni. Här hittar du både film och material från utbildningen.

Utbildningar i höst

Ytterligare två utbildningar planeras den 6 och 7 september. Programmet för dagarna är inte fastställda men du kan redan nu anmäla intresse.

6 september | Personuppgiftsombudens nya ansvar  | Målgrupp: PuL-ombud och jurister.

7 september | Tekniska och verksamhetsmässiga åtgärder och möjligheter  | Målgrupp: Verksamhetschefer samt IT-chefer.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad