VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hur påverkar EUs nya dataskyddsförordning IT-arkitekturen i en svensk kommun?

IT-chefer, IT-strateger, IT-arkitekter, systemägare samt verksamhetschefer i Västra Götalands kommuner - se hit!

Ni är väl anmälda till heldagsutbildningen den 7 september gällande den nya EU-förordning om dataskydd som i maj 2018 ersätter personuppgiftslagen?
Tema: Tekniska och verksamhetsmässiga åtgärder och möjligheter.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad