VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hur kommer vårdens informationsmiljö se ut i Västra Götaland om fem år?

Tillgång till gemensam information genom bland annat gemensamt dokumentationssystem, smidiga vårdplaneringar, framgångsrik app förbättrar länets elevhälsa och invånare erbjuds läkarkonsultation online. Är det så framtidens vårdinformationsmiljö ser ut i Västra Götaland och resten av landet redan om fem år?
Under konferensen den 26 oktober vill vi se in i framtiden för att förbereda oss på hur resan vi kallar framtidens vårdinformationsmiljö kommer påverka kommunerna.

Vad innebär programmet 3RFvm? Vad är ett kärnsystem? Vad kommer upphandlingen av ett kärnsystem hantera i förhållande till vad som ska ske i programmet 3RFvm i övrigt? Hur ska kommunerna tänka i fortsatt arbete, egna upphandlingar eller integrationer?
Detta är några av de frågeställningar som vi genom konferensen den 26 oktober ska försöka besvara.

Målgrupp: Verksamhetsansvariga, MAS, vårdsamverkanrepresentanter, representanter från elevhälsan, IT-ansvariga med flera.

Arrangör: VästKom

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad