VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hur införs digitala funktioner och tjänster för trygghet, service och delaktighet i vård och omsorg?

Myndigheten för delaktighet - MFD, ger stöd till kommuner för att digitalisera trygghetslarm. Två utbildningstillfällen erbjuds: Herrljunga den 10 maj eller Göteborg den 11 maj.

Målgrupp
Baspersonal och enhetschef/områdeschef och verksamhetsutvecklare/ planeringsledare.

Syfte med utbildningen är hjälpa och stötta regioner och kommuner att digitalisera sina trygghetslarm. Utbildningen är till för att stimulera en fortsatt utveckling och användande av välfärdsteknologi och är en del av regeringsuppdraget, projektet digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård.

Dagen vänder sig också till de kommuner som redan gjort digitalisering av trygghetslarm och nu är redo att ta nästa steg i digitaliseringen. Det kommer att finnas utrymme för erfarenhetsutbyte med andra kommuner.

Mer information och anmälan hitter du här

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad