VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hur effektiva är dina processer? Dela processkartor med andra.

Under våren och försommaren genomfördes utbildningar i dels "Praktisk processhantering" och dels "E-arkiv från grunden". Vid dessa tillfällen framkom behovet av att kunna dela processkartor med varandra.

Behovet av att kunna visualisera sina processer finns både när det gäller införandet av e-arkiv men också inom tex socialtjänsten. Genom att kunna dela och ta del av andra kommuners processer finns också möjlighet till effektivisering och även utveckling i den egna kommunen.

Här kan du skicka in dina processkartor. Vi kommer sedan att publicera dem och göra dem tillgängliga för andra kommuner. Allt eftersom kartor skicka in kommer vi att kunna bygga upp en processkartbank som ni alla kan ta del av.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad