VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Hösten informationsmöten för FVM

I höst gör programmet FVM en andra runda med informationsmöten kring framtidens vårdinformationsmiljö. Mötena vänder sig till chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvården i VGR, de 49 kommunerna i Västra Götaland och privata vårdgivare som regionen har avtal med. Syftet är att ge en aktuell lägesbild, berätta mer om kärnsystemet Millennium samt tidplanen framåt och planeringen för införandet.

Vid varje datum finns tre mötestillfällen att välja mellan: klockan 10-11:30, 13-14:30 och 15-16:30 inklusive tid för frågor. Anmälan görs i regionkalendern. Länk till annan webbplats.

Fyra av informationsmötena kommer att direktsändas via webben, med möjlighet att skicka in frågor under mötet. Länk till mötena läggs ut på vgregion.se/fvm Länk till annan webbplats. strax före respektive sändning. Dessa kommer gå att kika på i efterhand.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad