VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Handlingsplan för eSamhället 2016

Sedan 2015-11-25 finns kommande års handlingsplan för eSamhället beslutad. Handlingsplanen beskriver det kommande årets åtagande, i det länsgemensamma digitaliseringsarbetet.

Störst åtagande planeras till eHälsoområdet. Inom eHälsoområdet kommer Västra Götalandsregionens 3R-projekt för framtidens vårdinformationsmiljö särskilt att ta de länsgemensamma resursernas tid.

Utöver det länsgemensamma arbetet kommer respektive delregion att ha resurser för att göra delregionala satsningar.

Se: Handlingsplan och styrande dokument

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad