VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Handlingsplan för Digitalisering

På hemsidan kan styrande dokument för den regionala digitaliseringsatsningen nås. Aktuellt är framförallt den nyligen beslutade handlingsplanen för 2017 samt måluppfyllelse 2016.

Klicka vidare här för att komma till Handlingsplan och styrande dokument
(via denna sida nås även måluppfyllelse 2016)

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad