VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Halvtid 2017

I semestertid går kommunal verksamhet in i ett annat läge. Viss verksamhet kraftsamlar för att lösa sin service och åtagande även under sommaren. Annan verksamhet får en efterlängtad semester. För många politiker och tjänstemän blir det några veckors stopp i beslutsprocesserna. Här följer ett antal aktiviteter som genomförts och planeras under 2017/2018. Ett nuläge av det regionala digitaliseringsarbetet.

Ett axplock av vad som genomförts under 2017

 • Vi har etablerat Dela Digitalt Länk till annan webbplats. och medarbetare i offentlig verksamhet har i högre grad börjat dela med sig. Dela Digitalt har snart 4000 användare
 • Informationssäkerhet och gemensam dataskyddslag är högaktuellt. VGRs regionutvecklingsnämnd har avsatt 9 miljoner för informationssäkerhetsarbete Länk till annan webbplats.. Ett erbjudande som ger kommunerna möjlighet att delta i informationssäkerhetsprogram 2020 kommer skickas ut under slutet av sommaren. Planen är att rekrytera flera personer som på deltid kan arbeta med informationssäkerhetsfrågorna på regional/delregional nivå
 • Vi har gjort en förstudie kring drift/förvaltning av Välfärdsteknik Länk till annan webbplats.. Den har precis skickats ut på remiss. Jag hoppas att frågan engagerar och att vi kan välja hur vi ska gå vidare med frågan i höst
 • Vi har ersatt FAX-rutin med NPÖ Länk till annan webbplats. (nationell patientöversikt) inom samordnad vård- och omsorgsplanering, för NU-sjukvården och Uddevalla kommun. Planering för hur detta kan tas vidare pågår. Slutrapport framtagen, men ännu ej behandlad av styrgrupp. Funderar också vad nästa ”ta-bort-faxen-projekt blir”? Kom gärna med inspel och förslag.
 • Vi har också fått en ny medarbetare i Freddy Ehrenholm på GR. Tyvärr tappar vi också kompetens genom att Maricel Zoll på Boråsregionen går vidare i nya utmaningar hos Tranemo kommun.

Ett axplock av aktiviteter som är på G

 • 30 augusti håller vi konferens kring dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats.. 190 personer får plats. Ett antal personer är på köplats. Roligt med stor efterfrågan!
 • 20 september Länk till annan webbplats. kommer SKL, Inera och Kommentus och vill föra dialog kring kommunernas behov och förväntningar – hur kan vi lokalt, regionalt och nationellt arbeta tillsammans för en smartare välfärd. Det blir ett dialogmöte med workshops i verksamhetsgrupper såsom: integration och arbete, tillväxt och samhällsbyggnad, vård och hälsa, med mera.
 • 25 oktober kommer Myndigheten för delaktighet och pratar om Välfärdsteknik. Konferensen hålls i Trollhättan. Inbjudan kommer efter sommaren. Save the date.
 • 23-25 maj 2018 anordnar vi Offentliga rummet Länk till annan webbplats. tillsammans med VGR och Göteborgs stad. Kul! Ta med dig din chef och en kollega så ses vi! I år kom 750 personer till Sundsvall. Förhoppningsvis blir vi 1000 personer när vi ses i Göteborg.
 • Vår kommunala styrgrupp SSVIT Länk till annan webbplats. har vi haft workshop och planeringsmöte inför framtida ambition och målsättning. Upplever en positiv framåtanda, en vilja att bidra i kommunernas utvecklingsarbete. För att bidra eller ibland driva dessa bidrag till utvecklingsarbetet krävs en fortsatt god delregional dialog.
 • I framtidens vårdinformationsmiljö – FVM får vi in nya resurser för elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård. Anna Lindelöf och Maria Hjelte. Amie Stobenius och Linda Macke som under våren deltagit i FVM går vidare mot nya utmaningar
 • VästKoms styrelse har rekommenderat kommunerna att bli delägare i Inera. En tredjedel av kommunerna i landet och i Västra Götaland har nu blivit delägare. Nationellt arbetar vi med att få till ett programråd. Utgångspunkten är att alla län får delta med en representant, per län, för kommunerna. Till det får de tre största städerna en ytterligare en representant var. Hur dessa representanter utses. Det får vi återkomma till under hösten.
 • Vi håller också på med ett införande av ”kommunikationstorget 2.0 Länk till annan webbplats.”. Här ges nya möjligheter och förbättrade villkor. Nytt är också att de som redan har Sjunet kan nyttja det för åtkomst av de system som driftas av VGR-IT. Likt en privat vårdgivare.
 • Slutligen vill jag nämna vår gemensamma IT-samordningsfunktion GITS Länk till annan webbplats.. Här har vi stora möjligheter att vidareutveckla vår samverkan till att bli ett mer formellt samarbete. Vi har en rykande färsk handlingsplan för uppdragsgivaren, styrgruppen SITIV Länk till annan webbplats.. Jag hoppas att den handlingsplanen kan vara en nyckel till ett utökat samarbete med Västra Götalandsregionen

Med alla dessa genomförda och kommande aktiviteter så hoppas jag nu att vi alla får möjligheten till en härlig och vilsam sommar!

Med vänliga hälsningar
Karl Fors
Länssamordnare VästKom

karl.fors@vastkom.se
Twitter: itkalle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gilla/följ gärna VästKoms Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad