VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Götene först ut med öppen data

Götene kommun är först ut med öppen data bland kommunerna i Västra Götaland.

Öppna data innebär att digital information blir fri att använda och ger en ökad tillgänglighet till den information som finns i en kommun. Målet är att främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Genom att använda Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats. som innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting kan data tillgängliggöras på ett effektivt sätt. Dessa nyckeltal bygger på data från myndigheter som till exempel Statistiska Centralbyrån (SCB), Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Nyckeltalen täcker områden från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Exempel på presentation av Öppen kommunal information finns från Götene kommun, på deras nyuppsatta sida för psidata: www.gotene.se/psidata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här skapar du din kommuns psidata sida: Enkel manual och information »

Mer information hittar du även på www.oppnadata.skl.se Länk till annan webbplats.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad