VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

FVM - Framtidens vårdinformationsmiljö

Framtidens vårdinformationsmiljö också kallad 3R/FVM är ett samarbetsprojekt mellan landets tre stora landsting/regioner, Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Dessa har beslutat att samarbeta kring framtidens vårdinformationsmiljö i programmet 3R/FVM (3 Regioner/framtidens vårdinformationsmiljö). Med begreppet informationsmiljö menas funktioner som kommunikation, integration, proaktivitet och mobilitet för att skapa processtöd för verksamhet och invånare.

De tre länens 108 kommuner kommer att påverkas av 3R och utifrån detta har direktörerna för kommunernas regionala samarbetsorganisationer (VästKom, KSL, KFSK), beställt en förstudie som ett underlag inför beslut om ambitionsnivå och organisation för kommunförbundens och kommunernas involvering. Förstudien kan du ta del av ia länken nedan.

Läs mer på

www.vastkom.se/fvm Länk till annan webbplats.

www.3rfvm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad