VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Framtidens vårdinformationsmiljö - Möjlighet för kommunernas elevhälsa och hemsjukvård?

VästKom och Västra Götalandsregionen bjuder in till samtal om framtidens vårdinformationsmiljö, ur ett kommunperspektiv.

Under dagen får du en samlad bild av VGRs satsningar inom Omställningsprogrammet, Folkhälsoarbetet och programmet för framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Genom att vi utgår från invånarens/patientens perspektiv kommer kommunerna vara en än mer viktig medaktör i framtidens vård. Genom FVM-programmet deltar kommunerna och Västra Götalandsregionen i samma upphandling av kärnsystem, vilket är en förutsättning för att nå framtidens vårdinformationsmiljö. Men vilka möjligheter och åtaganden innebär det för respektive kommun, beroende på om kommunen avropar en eller flera optioner från upphandlingen?

Konferensen hålls på fyra datum och orter i länet.

  • 30 augusti, 9.30-16, Skövde, Insikten Gothia Sience Park
  • 4 september, 9.30-16, Göteborg,GR Konferens
  • 5 september, 9.30-16, Borås, Pulsen
  • 13 september, 9.30-16, Uddevalla, Riverside

Målgrupp

Politiker, chefer och ledare i kommunen. Kommunchefer, nämndsordförande och förvaltningschefer socialtjänst, vård och omsorg, hemsjukvård, skola, elevhälsa och IT. Medicinskt ledningsansvariga, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt strateger, verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad