VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Förslag på remissvar: SOU 2020:14 ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”

VästKom och VGR initierade under våren ett samarbete för att samordna ett gemensamt remissvar på SOU 2020:14 ”Framtidens teknik i omsorgens tjänst”. Utsedda remissinstanser i länet är Göteborg, Kungälv, Skara, Tjörn, Åmål och Västra Götalandsregionen. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 14 augusti 2020.

Alla kommuner i Västra Götaland bjöds in för att delta i framtagande av gemensamt remissvar, inbjudan gick ut via kommunalförbunden. Tre digitala möten genomfördes med representant från VästKom och representant från VGR samt de kommunföreträdare som anmälde intresse. Syftet var att ta fram ett remissvar som varje berörd organisation sedan kan fatta beslut om man vill använda.

En gemensam Teamsyta skapades för att kunna dela dokument och information. Deltagarna har delat dokument och inhämtat synpunkter och förslag i sina egna organisationer.

Förslaget presenterades för den regionala gruppen SITIV Länk till annan webbplats. den 19/5. Förslaget godkändes med några ändringar som i bilaga är justerade.

Remissvaret som togs fram i samverkan bifogas och kan med fördel användas i kommunens egna beslutsprocess, oavsett om man är utsedd remissinstans eller ej.

Senast publicerad