VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Följ seminariet om hur kan din kommun dra nytta av Öppna data?

Peter Mankenskiöld, Nationell samordnare för Öppna Data på SKL informerar och ger svar på frågorna:

  • Hur kan man enkelt inom den egna kommunen uppfylla lagkraven för Öppna Data?
  • Hur man genom att utnyttja nyligen lanserade verktyg på mindre än 30 minuter kan skapa en egen kommunal Öppen data sida och därigenom uppfylla lagkraven?
  • Hur har andra kommuner dragit nytta av Öppna data för sina medborgare?
  • Vilka nya verktyg har tagits fram för att underlägga det egna kommunala arbetet med Öppna Data?

Tag chansen att samla underlag och kompetens inför ert eget kommande kommunala arbete med att dra nytta av möjligheterna med Öppna Data.


Välkomna

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad