VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Följ dagens konferens "Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg"

Konferensen ”Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg” som arrangeras av vår samarbetsorganisation GITS livestreamas. Årets fokus är den nära vården utifrån gränsöverskridande arbetssätt.

GITS uppdrag är att samordna funktioner/tjänster vilka gemensamt krävs för en bra och funktionell samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner.

Syftet med konferensen: Förbättra samverkan, få fram nya områden att arbeta med och undersöka i samverkan mellan praktik, akademi samt forsknings- och utvecklingsenheter.

Målgrupp: Medarbetare, kliniskt verksamma, studenter, lärare, forskare, verksamhetschefer och politiker verksamma inom Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna och privata vårdgivare i Västra Götaland. Aktörer med koppling till frågor, utveckling och praktiskt arbete inom samverkan över vårdgivargränserna inom Västra Götaland


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad