VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Filmer med om NPÖ och informationssäkerhet

I oktober hölls en konferens om Nationell patientöversikt (NPÖ) samt informationssäkerhet. På konferensen diskuterades exempelivs:

- vad händer när information om patienter/brukare ska användas av personer  i olika organisationer och av den enskilde själv?
- Vad görs i Västra Götalands län för att utveckla utgivningen och användandet av SITHS-kort?
- Hur är utvecklingen kring NPÖ som är navet för informationsutbyte mellan huvudmän, nationellt och regionalt?

Du kan nu nå högkvalitativa filmer från respektive föredrag. Följ länken nedan så nås du av information om föredragen, presentationsfiler samt filmer.

Dokumentation från konferensen NPÖ och informationssäkerhet

Information från detta och tidigare arrangemang finns på sidan dokumentation, som nås via startsidan och sidan "konferenser och aktiviteter".

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad