VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

eArkiv - Nu börjar vi!

eArkiv är ett ämne som är högaktuellt för den kommunala veksamheten. För att stödja samverkan i regionen har arbetsgrupper nu kommit igång i några av våra kommunalförbund. Det arbete som genomförs i dessa grupper samordnas, för regional spridning, av eSamordnaren på GR. Klicka på respektive kommunalförbund nedan för mer information.

Nu när arbetet sätter igång vill vi fånga upp det engagemang och den kompetens som finns i vår region. Vill du vara med och bidra i arbetet är du välkommen att kontakta din kontaktperson inom respektive region, eller direkt till samordnaren av samverkan inom eArkiv

Johan Kjernald
johan.kjernald@grkom.se
0733-615685

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad