VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

E-arkiv! - Du har väl inte glömt att anmäla dig?

Anmälan gäller ett uppstartsmöte, tillsammans med företrädare från SKL och SKI kommentus, för att identifiera möjliga samverkanprojekt inom avrop/upphandling av e-arkiv. Tillsammans tar vi nästa steg mot e-arkiv i Västra Götaland!

För samordningsorganisationen VästKom är e-arkiv ett område som prioriteras och där vi avser vara en aktör som driver utvecklingen framåt.

Under januari månad skickades det ut en enkät till kommunerna i Västra Götaland för att ta reda på vad man vill samverka om. Enkäten visade att det finns ett stort intresse av samverkan när det gäller framtagande av kravspecifikation, avrop och upphandling.

Erbjudande

Är din kommun redo för e-arkiv eller har ni precis börjat diskutera ämnet? Oavsett vilket skede ni är i tror vi att det finns det ett stort behov av samverkan och erfarenhetsdelning. Kommunerna i Västra Götaland inbjuds därför till ett uppstartsmöte, tillsammans med företrädare från SKL och SKI kommentus, för att identifiera möjliga samverkanprojekt inom avrop/upphandling av e-arkiv.

När: 25 mars / 13:30-16:30

Var: Radisson BLU Scandinavia hotel, Södra Hamngatan 59-65, Göteborg (Nära centralen)

Anmäl er till e-samordnare senast den 12 mars

För frågor och anmälan kontakta: Johan.kjernald@grkom.se eller 0733-615685

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad