VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Distansmöte via Video

Den samordnade vård-och omsorgsplaneringen vid utskrivning från sjukhus har hittills i huvudsak skett som direkt- eller telefonmöte. Det finns erfarenhet sedan tre år tillbaka av vårdplaneringsmöte via videokonferensanläggningar i begränsade områden inom Västra Götaland. Införande av ett regionalt koncept för videomöte ger möjlighet till en alternativ mötesform för alla.

Distansmöte med Video blir mer och mer vanligt och lättanvänt. Att nyttja sin Microsoft Lync installation i kommunerna för möten på samma sätt som nu görs i samordnad vård- och omsorgsplaneringenkan underlättas genom de manualer och vägledningar som tagits fram för  samordnad vård- och omsorgsplaneringen.

Regional samordnare är anställt för införandet:
Gunilla Augustsson
gunilla.augustsson@vgregion.sePrenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad