VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Digitaliseringen - den enskilt starkaste förändringsfaktorn fram till 2025

Vad görs nationellt, vad gör vi i Västra Götaland? Vad behöver vi göra tillsammans? VästKom och Västra Götalandsregionen satte fokus på digitaliseringen när både digitaliseringskomissionen och SKL bjöds in för en dialog- och informationsdag i Göteborg.

Vårt samhälle står inför en kommande förändring lika omfattande som 1800-talets industrialisering. Det handlar om digitaliseringen, den enskilt starkaste förändringsfaktorn fram till 2025. Men det offentliga Sverige halkar efter. Digitaliseringen kommer påverka samhället både inom ekonomi, arbete, infrastruktur samt samhällsinstitutioner, därför måste landsting och kommun arbeta brett med olika fokus på olika nivåer, men också tillsammans.

Samverkan - "Vi måste göra det"

- Vi som är företrädare för region och kommun måste inse att vi måste samarbeta kring digitaliseringen, vi måste se över hur vi bygger våra organisationer och verksamheter för digitaliseringen. Det är dags att ta eget ansvar och då krävs samverkan. Tro inte att någon annan ska finansiera eller göra jobbet åt oss, menar en av dagens föreläsare Martin Anderasson, regionråd Västra Götalandsregionen, ordförande SKLs beredning för digitalisering samt vice ordförande Inera.

Digitalt först

Digitalt först innebär att digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt först innebär bland annat att myndigheter, kommuner och landsting sätter medborgaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.

- Vi måste se nyttan med digitaliseringen, så som bättre hälsa och ökad patientsäkerhet, bättre lärande och ökad motvation, utveckla dialog, tillit och integration, samt bättre service, minskad byrokrati eller mindre risk för fel, säger Åsa Zetterberg från Center för e-samhället på SKL som också föreläste under dagen.

  1. Se alla föreläsningar på Utveckling Västra Götalands YouTube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Sammanställning av tjänstemän och politikers reflektioner kring föreläsningarna. Pdf, 219 kB.

 

Martin Andreasson, regionråd Västra Götalandsregionen, ordförande SKLs beredning för digitalisering samt vice ordförande Inera.

 

Åsa Zetterberg och Per Mosseby från Center för e-samhället på SKL, Åsa Zetterberg ingår även i digitaliseringskommissionens expertgrupp.

 

Tips från SKL

 

Kontakt Karl Fors

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad