VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Deltagare till team i FVM-upphandling sökes

I upphandlingen av kärnssystem inom framtidens vårdinformationsmiljö finns möjlighet att delta på olika sätt.

  • Vi har samlat en kontaktlista till varje kommun. För mer formella förfrågningar
  • För specifika inbjudningar går vi genom de etablerade nätverk som respektive kommunalförbund håller i
  • Via hemsidan kommer vi att efterfråga och informera mer generellt. I den mån vi kan, utifrån upphandlingssekretessen

Samtliga kommuner i länet har möjlighet att nyttja option för informationsdelning (inklusive SAMSA och SIP) samt att 34 kommuner för elevhälsoområdet. Detta gör att vi behöver rekrytera flera personer för dessa områden.

Kompetensområden som behöver kompletteras är särskilt vårdens övergångar, såväl för äldre, barn och unga, missbruk och funktionshinder. Mycket positivt om kunskap kring SIP (samordnad individuell plan) finns.

Utöver området vårdens övergångar behövs kompetenser kring elevhälsoområdet!

Önskan är att anmälan görs för uppdrag inom upphandlingsprojektet. Primärt, just nu, är att få in några personella resurser på 70-100% tjänst. Med fördel genom tjänsteköp via befintlig anställning. (Önskas deltagande i mindre grad, anmäls det på samma sätt). Åtagandet sträcker sig till och med 2018.

Det är viktigt att ha en bakgrund/kunskap om kommunernas behov, men det är ej nödvändigt att idag vara anställd i en kommun.

Frågor och intresseanmälningar för uppdrag lämnas till Karl Fors enligt kontaktuppgifter till höger.

Intresseanmälningar önskas före 13 april (skärtorsdag) men kan lämnas året runt.

Kontakt Karl Fors

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad