VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dela Digitalt- enklare samverkan för en smartare välfärd

Nu pågår utvecklingen av samverkansportalen Dela Digitalt, på initiativ av SKL och i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund.

Genom samverkansportalen kan kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter både dela med sig av resultat och erfarenheter i egen verksamhetsutveckling, och även samverka i gemensamma lösningar. Det betyder att 290 kommuner, 21 landsting/regioner och över 330 myndigheter inom offentlig sektor har möjligheter att samverka och att återanvända det som redan är gjort.

Idén med Dela Digitalt är att dela och samverka mer strukturerat och lättillgängligt. Det blir lättare att hitta vad andra gjort och vilka utvecklingsinsatser som pågår och som går att delta i. På så sätt kan både tid och skattepengar användas mer effektivt i verksamheterna.

Dela med dig redan nu!

Samverkansportalen Dela Digitalt byggs upp och utvecklas efterhand. I början av november lanseras den första versionen, och det går redan nu att dela med sig av erfarenheter och därmed bidra till innehållet.

Här kan du redan nu börja dela med dig inför lanseringen av Dela Digitalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

KONTAKT

Johan Kjernald
Projektledare Dela Digitalt
073-361 56 85
johan.kjernald@skl.se

Anna Pegelow
Ansvarig Dela Digitalt
072-539 13 25
anna.pegelow@skl.se

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad