VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Dags för utbildningar i SAMSA, IT-tjänsten som ersätter KLARA SVPL

Införandeprojektet av den webbaserade IT-tjänsten SAMSA rullar på enligt tidplan med planering av höstens utbildningar och det är av största vikt att varje verksamhet också tar sitt ansvar för att under hösten skapa förutsättningar för utbildning av användare.

Utbildningar
Planeringen för utbildningsfasen pågår under sommaren och i september startar utbildningarna för de interna SAMSA-utbildarna. Dessa kommer vara minst 250 stycken, fördelat på de fem delregionala områdena. De interna SAMSA-utbildarna kommer i sin tur utbilda minst 10 000 slutanvändare under några intensiva veckor i oktober och november med tyngdpunkt på vecka 43-46.
Detaljerad information skickas ut efter sommaren och kontaktuppgifter gällande utbildnngar i er delregion finns på Vårdgivarwebben. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
En uppdaterad dokumentation samt lathundar kommer finnas tillgängligt vid utbildningstillfällena och utbildningarna som genomförs kommer eventuellt även filmas.
Fyrbodal är den första delregion som startar införandet. De blir piloten, och kommer därför att utbildas separat.

Privata vårdgivare
Utbildningsplatser kommer även ordnas för de privata vårdgivarna i länet. Mer information kommer längre fram.

Fokus på användarvänligheten
Införandeprojektet arbetar nära leverantören Cerner med att förbättra användargränsnittet och har under våren skickat ut en enkät till en stor del av länets KLARA SVPL-användare för att ta reda på hur verksamheterna uppfattar dagens IT-stöd.
Det har varit en jämn fördelning av utskicket till kommun, primärvård samt sjukhus och cirka 25 procent har svarat, vilket innebär att 227 svar inkommit.
- Resultatet visar att det finns en god förbättringspotential som vi tar höjd för i vårt arbete med den nya IT-tjänsten. Det blev även väldigt tydligt för oss att det behövs utbildning i rutinen samt varför uppgifter ska utföras på ett visst sätt, säger Christina Wisser, projektledare för införandeprojektet, ITMV.
Men det handlar också väldigt mycket om att förenkla och i viss mån utesluta vissa moment i den nya IT-tjänsten.

Tre testfaser samt uppföljning
Flera testtillfällen kommer äga rum under hösten där projektmedarbetare testar den nya IT-tjänsten. Den första testen genomförs i augusti och syftar till att gå igenom kravspecifikationen samt stämma av att det som är beställt är levererat. Testen syftar även till att få ett klartecken för pilotinstallation i Fyrbodal.
Den andra testen görs i november och är en avstämmning av resultatet av pilotinstallationen.
Den tredje och slutliga testen sker i december efter införandet av SAMSA, vid detta tillfälle gås hela leveransen igenom och stäms av.
När väl SAMSA är i drift görs ett antal månader senare en uppföljning. Under 2017 och 2018 kommer även de börkrav som finns med i kravspecifikationen tillkomma. Även dessa testas.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad