VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Bra mat och hälsa med hjälp av
Matglad – en matlagningsapp

Måltiderna är centrala i de flesta människors liv och kan ge en fantastisk tillfredsställelse och livskvalitet. Men det förutsätter att man har kunskapen att nyttja måltidssituationen fullt ut som man gör när man tillsammans (brukare och personal) planerar, handlar och lagar maten.

Det är viktigt att tänka på att måltiderna inte bara är ett tillfälle för näringsintag. Måltiderna dvs planeringen, inköpen, matlagningen och intaget av dem ger även värdefull motorisk träning och meningsfull sysselsättning och är en källa till glädje både enskilt, tillsammans med sin personlige
assistent och i grupp. Genom att arbeta med Matgladappen, som är ett inspirerande digitalt verktyg och hjälpmedel för både brukare och personal, stärks självförtroendet hos målgruppen samtidigt som man får en egenmakt över sin vardag.

Ökande övervikt och brist på fysisk aktivitet håller på att utvecklas till ett stort folkhälsoproblem. Särskilt allvarligt är det att socialt sårbara grupper som personer med funktionsnedsättning drabbas allra hårdast. Övervikt är en vällevnadssjukdom och ett växande problem för denna grupp.

Givetvis finns det även en problematik kring undervikt. Här är det oerhört viktigt med kunskap hos personal hur man ska tänka när det bland annat gäller livmedelsval.

Onsdag 2 november 2016.

Program och anmälan Pdf, 638 kB.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad