VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Avslutningskonferens
projekt KLISTER - kommunifierat metodstöd för GAP-analys

Välkommen till projektet KLISTERs avslutningskonferens. Under dagen presenteras projektets resultat och de erfarenheter som projektet gjort under framtagande och pilottest av metod för GAP-analys av informationssäkerhet i kommunal verksamhet. Projektet men också få tips på hur du genomför en GAP-analys på bästa sätt i din verksamhet.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad