VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Allt fler använder Nationell Patientöversikt - NPÖ

Under året har kommunernas användning av NPÖ ökat med nästan 400% och antalet användare med cirka 100%. NPÖ innebär att kommuner hämtar aktuell information om en patient eller brukare direkt från primärvården eller från sjukhusen.

Detta ökar patientsäkerheten dels för att information inte behöver faxas mellan olika vårdgivare och dels då kommunerna får tillgång till aktuell information direkt den är dokumenterad.

Genom NPÖ ges möjlighet till ett effektivare arbetssätt och en säkrare informationsöverföring. Läs gärna mer om projektet "Ersätta FAX-meddelande med säkra digital meddelande".

Några av de kommuner som använder NPÖ flitigt är Alingsås, Falköping, Grästorp, Lysekil och Uddevalla. Ta gärna del av erfarenhetskonferensen

Karta

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad