VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Alla kommuner i länet deltar i gemensam upphandling

Idag har Västra Götalandsregionen gått ut i upphandling för framtidens vårdinformationsmiljö. Deltagande i denna är länets samtliga 49 kommuner.

Deltagandet ser ut enligt följande:

Kommunal HSL-dokumentation
25 kommuner deltar.

Elevhälsa
34 kommuner deltar.

Informationsöverföring/informationsdelning mellan huvudmän
Inklusive SIP/SAMSA/SVPL
49 kommuner deltar.

Analys
Kommunerna är i huvudsak nöjda med sitt nuvarande vård och omsorgssystem. Att man trots detta är lyhörd för kommande möjligheter är positivt!

Genom möjlighet till option för elevhälsa har behovet inom området klargjorts. 70% av kommunerna har ett intresse av att få ett erbjudande i frågan. Detta är en mycket positiv möjlighet som sätter våra barn och unga i centrum och ger möjlighet till att reducera våra medarbetares dubbeldokumentation!

Genom möjlighet till option för informationsöverföring/informationsdelning där SAMSA/SIP ingår tillsammans med andra framtida möjligheter har vi fått med oss alla kommunerna i länet. Nödvändigt för att vi ska kunna fortsätta och utveckla arbetet för kommunerna i FVM. Nu kan vi faktiskt sikta på det som beskrivs: FRAMTIDENS VÅRDINFORMATIONSSMILJÖ.

Att kommunerna haft möjlighet att tacka Ja till deltagande, trots den korta tid som gavs för beredning av frågan, är mycket glädjande

 

Mvh

Karl Fors

Länssamordnare VästKom 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad