VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

4 maj - Bredbandsutveckling och Digitalisering i människans tjänst

4 maj bjuder VGR in till två  intressanta arrangemang. Nationell och regional bredbandsutveckling samt Digitalisering internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.

Under förmiddagen genomför bredbandssamverkan - UBit sitt åttonde seminarium på temat ”Bredbandsutveckling är lika med Samhällsutveckling”.

Bredbandsforum beskriver Sveriges nya Bredbandstrategi, PTS presenterar den senaste kartläggningen och UBitgruppen vill diskutera fortsatt bredbandsutveckling i de kvarvarande svåra områdena fram till år 2020.

Anmälan och mer information Länk till annan webbplats.

Under eftermiddagen deltar Digitaliseringsrådet med ansvar för förvaltning av den regionala digitaliseringsstrategin ”Smart region Västra Götaland”. Temat för efter middagen är ”Digitalisering i människans tjänst”.

Du möter en av Sveriges mest kompetenta föreläsare inom området, Darja Isaksson samt representant från Näringsdepartementet som berättar om Digitaliseringsstrategin. Deltar gör även representanter från Västkom, Kommunalförbunden, Högskolan, Digitaliseringsrådet och VGR´s eHälsa enhet.


Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad