VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

3RFvm - VGR gör egen upphandling

VGR beslutade den 26 oktober att bryta samarbetet med Stockholms läns landsting kring upphandling av nytt system för vårdinformation. Se pressmeddelande här (länk). Länk till annan webbplats.

Detta innebär ett omtag också för kommunerna i Västra Götaland som kommer att erbjudas att delta i VGR-upphandlingen genom en option. Särskild information om detta kommer att skickas ut till kommunerna under vecka 44. Den redan hårt pressade tidplanen kommer att krympa ytterligare. VGR kommer att vilja ha besked från kommunerna senast den 18 november 2016.

Upplysningar lämnas av:
Thomas Jungbeck, 072-707 45 50 eller
Karl Fors, 072-566 30 70.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad