VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

10 Maj - Leverantörer visar Mina Meddelanden

Ta chansen och delta på en demonstration och visning av fem tjänster som er kommun kan använda er av för att ansluta sig till Mina Meddelanden.

Fokus på dagen kommer att vara att ge er en bild av Mina Meddelanden ur ett användarperspektiv samt ur ett teknisk perspektiv för att ge dig en möjlighet att se hur det fungerar "hands-on"

Över 1 500 000 personer har nu anslutit sig till Mina Meddelanden!
Nyttan med att förbättra och effektivisera den digitala kommunikationen med våra medborgare är stor.

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad