VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

En möjlighet, en källa

Information kan presenteras, om så beslutas, efter överenskommelse med kommunerna och VGR. Men vad sker sen?

De som prenumererar får en e-postnotis. Vilka prenumererar då? Vi kan lägga till från våra befintliga utskickslistor, vi gör då en nyhet/ett utskick där vi beskriver syftet med vår information. Om inte mottagaren är intresserad av att få denna information så kan mottagaren avanmäla sig från utskicket/prenumerationen. Utskickslistor finns på berörda nyckelpersoner, men också från befintligt nyhetsbrev och tidigare anmälda prenumerationer på hemsidan.

Genom att samla all relevant information här så kan respektive berörd nå den. Utgångspunkten är att all information är offentlig och informationen kommer kunna nås av såväl tjänstemän, politik som press och invånare. Vill vi kan vi sätta lösenordsskydd på hela eller delar av informationen.

Informationen som skrivs i respektive nyhet kan också flödas till andra sajter. Exempelvis kan (åtminstone de flesta) kommunala intranät ta emot informationen och visa det med automatik hos sig. Om informationen i sig har till syfte att spridas till flera.

Vid förändrad inforamtion är det viktigt att hänvisa till en yta, en källa, så att inte mail förmedlas som aktuell, när det i själva verket är så att det finns ett senare mejl som cirkulerar med uppdaterad och annan information. Det kan vara svårt att få stopp på ett mailflöde där någon informationsmängd har blivit inaktuell.

Med vänlig hälsning,
Karl Fors
VästKom

 

 

Prenumeration
Önskar du prenumerera på information från VästKoms hemsida eller önskar du avsluta din prenumeration?
Klicka dig vidare via prenumerationstjänsten

Senast publicerad