VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Här visas nuvarande månads publicerade nyheter från VästKoms samtliga samverkansområden. Hitta nyheter per område via menyn.


Nyheter

  • Nytt samverkansavtal om Naturbruksutbildning
    Ett nytt samverkansavtal om naturbruksutbildning i Västra Götaland finns nu framtaget. Det politiska samrådsorganet SRO mellan VGR och VästKom beslutade den 22 februari att rekommendera huvudmännen att teckna avtalet. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2019 och löper under fyra år. Det kommer att...

  • Självständighet inom morgondagens välfärd
    SKL:s Beställargrupp välfärdsteknologi behöver hjälp att hitta invånare/ brukare/ personal (undersköterskor/ sjuksköterskor/ handläggare etc.) som har möjlighet att delta i en Workshop.

 

Hitta äldre nyheter via Nyhetsarkivet, välj månad och år.

Senast publicerad