VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

SOU 2020:14

Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Den 11 mars 2020 publicerades SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst. På regeringskansliets hemsida presenteras utredningen: ”Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik. Den har analyserat vilka effekter användning av välfärdsteknik kan ha på behovet av personal i äldreomsorgen. Utredningen föreslår lösningar för samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll, dels adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personal.”

Läs utredningen i sin helhet här, extern sida. Länk till annan webbplats.

Remissmissiv skickades den 23 mars 2020 ut till remissinstanserna som är; Göteborg, Kungälv, Skara, Tjörn, Åmål och Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen och VästKom har initierat ett samarbete för att ta fram ett gemensamt underlag.

Senast publicerad