VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Intresseanmälan: Intervjudeltagande "Välfärdsteknik i samverkan"

VästKom tillsammans med VGR driver just nu ett projekt inom området digitala hjälpmedel (välfärdsteknik). Vi utreder om och isåfall hur Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland kan vara en facilitator för och distributör av välfärdsteknik till invånarna, regionen och kommunerna oavsett om det rör socialtjänstens eller hälso- och sjukvårdens verksamheter.


Syftet är att uppnå en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland, genom att erbjuda jämlik tillgång till såväl digitala hjälpmedel som traditionella hjälpmedel till huvudmän och invånare oavsett vart i länet man verkar eller lever.

Målet med uppdraget är att ta fram ett underlag som beskriver hur ett enhetligt definierat sortiment av digitala hjälpmedel kan tillhandahållas till invånarna i Västra Götaland, de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionen och de privata vårdgivarna via Hjälpmedelscentralen.

Ansvarig för uppdraget är VGRs Digitaliseringsdirektör Ann-Marie Schaffrath och VästKoms VD Ann-Charlotte Järnström. Som en del i arbetet gör vi intervjuer med medarbetare vid kommunerna, hjälpmedelscentralen, beställare i VGR och kommuner, representanter för patienter och brukare, ansvariga för liknande verksamheter i andra regioner, externa experter, m.fl.

Just nu söker vi intervjudeltagare inom kommunerna i Västra Götaland med följande roller/kompetenser:

- Rehabchef
- MAS/MAR
- Socialchef alt chef vid social handläggarenhet
- SAS
- Digitaliseringsstrateg (för närvarande fullbokat)
- IT-chef
- Larmgrupps/digital nattillsynsansvarig
- eHälsosamordnare/Verksamhetsutvecklare med fokus på eHälsa

Är du intresserad av att bidra med dina synpunkter och din kompetens inom något av ovanstående områden?
Fyll gärna i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Vi kommer fortlöpande att fylla intervjuplatserna i takt med att intresseanmälningar inkommer. Parallellt med denna anmälan så kan även direktkontakter komma att tas för att säkra geografisk spridning samt fånga in den stora och den lilla kommunens perspektiv.

Vilken roll/kompetens önskar du bidra med? * (obligatorisk)


Vilken roll/kompetens önskar du bidra med?Senast publicerad